21:23 28/10/2019

Cổ đông lớn của NAV bị xử phạt

Hà Anh

Bà Cẩm Ly bị phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NAV từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NAV từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Kim Ngọc Cẩm Ly, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE).

Theo đó, bà Cẩm Ly bị phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 13/03/2019, bà Kim Ngọc Cẩm Ly mua 850.610 cổ phiếu NAV và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Nam Việt. Tuy nhiên, đến ngày 20/05/2019, HOSE mới nhận được các báo cáo thay đổi sở hữu nêu trên của bà Kim Ngọc Cẩm Ly.

Trên thị chứng khoán, giá cổ phiếu NAV từ đầu năm đến nay tăng 23,55% từ vùng giá 7.430 đồng/cổ phiếu lên 9.180 đồng/cổ phiếu.

NAV cho biết trong quý 3/2019, công ty ghi nhận bổ sung cổ tức gần 3,5 tỷ đồng từ công ty liên kết làm doanh thu hoạt động tài chính tăng. Tuy nhiên, cũng trong quý 3 này công ty cũng trích bổ sung khấu hao tài sản cố định, trích bổ sung thuế sử dụng đất gần 2,7 triệu đồng nên góp phần làm lợi nhuận sau thuế quý 3 này tăng so với cùng kỳ.

Kết quả, quý 3/2019, NAV báo lãi 2,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt gần 6,3 tỷ đồng, giảm 2,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.