10:53 04/09/2019

Cổ đông lớn muốn bán 70 triệu cổ phiếu FLC Faros

Hà Anh

Giao dịch không thực hiện khớp lệnh trên sàn mà theo phương thức thoả thuận. Thời gian giao dịch dự kiến từ 5/9/2019 đến 4/10/2019

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC, đồng thời cũng là Chủ tịch của FLC Faros.
Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC, đồng thời cũng là Chủ tịch của FLC Faros.

Ông Trịnh Văn Quyết thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (mã ROS-HOSE).

Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của FLC Faros đăng ký bán 70 triệu cổ phiếu ROS giảm lượng cổ phiếu ROS đang nắm giữ từ 382.217.556 cổ phiếu, chiếm 67,34% vốn của FLC Faros còn 312.217.556 cổ phiếu, chiếm 55,01% vốn điều lệ.

Ông Quyết cho biết, mục đích thực hiện là để giảm tỷ lệ sở hữu tại ROS. Giao dịch không thực hiện khớp lệnh trên sàn mà theo phương thức thoả thuận. Thời gian giao dịch dự kiến từ 5/9/2019 đến 4/10/2019.

Trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu này giảm 26,56% từ 36.900 đồng xuống chỉ còn 27.100 đồng/cổ phiếu và nếu tính theo mức giá hiện hành, việc bán cổ phiếu ROS lần này sẽ mang về cho ông Trịnh Văn Quyết khoản tiền gần 1.900 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét, lợi nhuận sau thuế đạt 68,3 tỷ đồng, giảm 12,27% so với cùng kỳ. ROS cho biết, tổng lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ là do công tỷ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhưng chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu - trong khi đó, một số chi phí đã phải ghi nhận theo quy định.