16:18 29/01/2015

Cổ đông lớn thoái vốn khỏi Vinaconex - PVC

Ngô Trang

Trong hai năm liên tiếp 2012 và 2013 và trong 9 tháng đầu năm 2014, Vinaconex - PVC đã lỗ và nhiều khả năng kết thúc năm vẫn khó thoát lỗ

Một cuộc đại hội cổ đông thường niên của PVV.<br>
Một cuộc đại hội cổ đông thường niên của PVV.<br>
Liên tiếp các cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (mã PVV-HNX) công bố thoái vốn khỏi doanh nghiệp này.

Ngày 26/1, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX) tiếp tục bán 3.000.000 cổ phiếu PVV, sau khi đã bán không thành công trong tháng 12/2014.

Trước đó, vào thời điểm cuối năm 2014, nhiều cổ đông khác đang sở hữu cổ phần PVV cũng đã tìm cách thoái vốn.

PVV tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng công trình giao thông Miền Bắc. Tháng 5/2007, với sự tham gia góp vốn của Vinaconex, công ty chính thức trở thành công ty con của Vinaconex và được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển giao thông Vinaconex 39, với chức năng chủ yếu là xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt bằng, xử lý nền móng công trình, đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Ngày 23/1/2009, với sự tham gia góp vốn của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển giao thông Vinaconex 39 chính thức trở thành công ty liên kết giữa Vinaconex và PVC. Công ty đã được đổi tên mới thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (PVV).

Ngày 9/9/2010, PVV niêm yết trên sàn HNX. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm niêm yết tại đây, PVV đang có nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc do thua lỗ liên tục.

Trong hai năm liên tiếp 2012 và 2013 và trong 9 tháng đầu năm 2014, Vinaconex - PVC đã lỗ và nhiều khả năng kết thúc năm PVV vẫn không thoát lỗ, nên có thể cổ phiếu PVV sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ 3 năm liên tiếp.