17:33 19/06/2019

Cổ phiếu AGF chính thức tạm ngừng giao dịch từ 25/6

Hà Anh

Nguyên nhân bị tạm ngừng giao dịch mà HOSE đưa ra là công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt theo quy định

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu AGF - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu AGF - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF) vào diện tạm ngừng giao dịch.

Theo đó, cổ phiếu AGF chính thức bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 25/6 tới theo quyết định số 210/QĐ-SGDHCM ngày 18/6/2019 của Tổng giám đốc HOSE.

Nguyên nhân bị tạm ngừng giao dịch mà HOSE đưa ra là công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Đồng thời, cổ phiếu này vẫn thuộc diện kiểm soát theo quyết định số 18/QĐ-SGDHCM ngày 21/1/2049 của HOSE.

Trước đó, HOSE đã có văn bản gửi công ty nhắc nhở việc công ty này chậm nộp báo cáo tài chính soát xét niên độ từ 1/10/2018-30/9/2019 và thông báo khả năng cổ phiếu bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch.

Như vậy, đây là lần thứ 2, cổ phiếu AGF bị vào diện tạm ngừng giao dịch. Trước đó, HOSE đưa cổ phiếu này vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 7/11/2018 do tiếp tục vi phạm các quyết định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và cổ phiếu này vẫn thuộc diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -187,329 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2017 là -92,323 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 2 niên độ từ 1/10/2018-30/9/2019, doanh thu thuần của AGF đạt hơn 445,5 tỷ đồng, giảm ½ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế báo lãi 1,6 tỷ đồng (cùng kỳ -165,6 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu AGF được giao dịch quanh mức 3.850 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa chỉ còn hơn 108 tỷ đồng.