16:02 13/04/2021

Cổ phiếu ATG bị huỷ niêm yết bắt buộc

Hà Anh

Công ty đã bị lỗ 3 năm liên tiếp từ 2018-2020 và đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo tài chính năm 2020 cả riêng lẻ và hợp nhất của ATG liên quan đến khả năng hoạt động liên tục; Khoản phải thu và phải trả; Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc cổ phiếu Công ty Cổ phần An Trường An (mã ATG-HOSE) rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

HOSE cho biết, HOSE nhận được BCTC kiểm toán năm 2020 của công ty cả riêng lẻ và hợp nhất và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -12,95 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -35,76 tỷ đồng.

Như vậy, công ty đã bị lỗ 3 năm liên tiếp - năm 2018 là -11,87 tỷ, năm 2019 là -12,11 tỷ và năm 2020 là -12,95 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo tài chính năm 2020 cả riêng lẻ và hợp nhất của ATG liên quan đến khả năng hoạt động liên tục; Khoản phải thu và phải trả; Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty.

Do đó, căn cứ quy định tại điểm e và điểm h Khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều khoản của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020: "Cổ phiếu của công ty đại chúng bị huỷ bỏ niêm yết khi cảy ra một trong các trường hợp sau: e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét; h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với BCTC gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính trong 3 năm liên tiếp", cổ phiếu ATG đã bị rơi vào diện huỷ niêm yết bắt buộc.

Theo đó, HOSE sẽ làm thủ tục huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An.

Trước đó, công ty đã có thông báo giải trình thông tin liên quan đến Chủ tịch HĐQT và cập nhật tình hình hoạt động của ATG.

Cụ thể: ngày 1/12/2020 công ty đã có công văn báo cáo giải trình một số vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động của công ty và cam kết thực hiện việc nộp thuế (phần tiền phạt nộp chậm), đồng thời tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Tuy nhiên do cận Tết nguyên đán và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công ty gặp khó khăn, chưa tiến hành thực hiện được kế hoạch đề ra.

Theo đó, để thực hiện việc sớm đưa công ty trở lại bình thường, ATG sẽ thực hiện một số hoạt động cấp bách: Một là, trong tháng 3/2021 sẽ hoàn thành 100% việc nộp số tiền thuế còn tồn đọng để giải tỏa giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hóa đơn, để công ty sớm sản xuất kinh doanh trở lại.

Hai là, trong tháng 3 sẽ thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 nhằm thông qua các nghị quyết, sớm có kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ba là, liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT công ty bị khởi tố, bắt tạm giam, ATG cho biết, sự việc xuất phát từ đối tác ứng vốn để tham gia đầu tư giải phóng mặt bằng KCN Sơn Mỹ - Bình Thuận nhằm tạo quỹ đất sạch để họ được phép khai thác khoáng sản xát và Tian với số tiền họ ứng trước là 6 tỷ đồng – đã chi cho giải phóng mặt bằng, nhưng việc xin giấy phép khai thác chưa được, họ đòi lại số tiền trên, trong lúc công ty gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh, chưa chi trả được nên họ viết đơn tố cáo: Chủ tịch "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và do đó cơ quan tố tụng bắt tạm giam.

Công ty đã trả lại toàn bộ số tiền mà họ ứng trước, họ viết giấy bãi nại xin rút đơn và cơ quan tố tụng đã thả Chủ tịch HĐQT công ty trở lại làm việc bình thường.