00:50 21/07/2008

Cổ phiếu BBT được giao dịch trở lại

Nguyệt Ánh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết được giao dịch trở lại

Trụ sở Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Trụ sở Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Ngày 18/7/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT) được giao dịch trở lại.

Theo quyết định số 79/QĐ-SGDHCM ngày 18/07/2008 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ngày 21/7/2008, cổ phiếu BBT được giao dịch trở lại.

Theo đó, giá tham chiếu trong ngày giao dịch 21/07/2008 là giá đóng cửa của cổ phiếu BBT ngày 10/07/2008.

Tuy vậy, cổ phiếu BBT sẽ tiếp tục bị kiểm soát theo quy định tại Điểm b và c Khoản 1.1 Điều 19 Chương V Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Được biết, HOSE đã có quyết định tạm ngừng giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết từ ngày 11/7 do hoạt động kinh doanh của công ty bị thua lỗ trong hai năm 2006 và 2007. Bên cạnh đó, công ty này đã chậm nộp báo cáo tài chính hai quý đầu năm nay.