09:08 30/10/2019

Cổ phiếu CTA bị hủy niêm yết bắt buộc

Hà Anh

HNX nhận thấy công ty đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc

Cổ phiếu CTA đã bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 31/7/2018.
Cổ phiếu CTA đã bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 31/7/2018.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có công văn giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết của Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA-HNX).

Theo HNX, ngày 27/7/2018, HNX đã có thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu CTA do tổ chức này không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát, thuộc trường hợp tạm ngừng giao dịch theo quy định.

Tuy nhiên, công ty vẫn không khắc phục được nguyên nhân và tiếp tục vi phạm nghĩ vụ công bố thông tin tại HNX.

Cụ thể: công ty chưa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, báo cáo thường niên 2017, báo cáo tài chính quý 1 và 2/2018, báo cáo quản trị bán niên 2018, báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018, báo cáo thường niên 2018, báo cáo tài chính quý 1 và 2/2019, báo cáo quản trị bán niên 2019, báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019. Đồng thời, HNX cũng chưa nhận được thông tin thông tin công bố nào liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019 của công ty.

HNX nhận thấy công ty đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo điểm m, khoản 1, Điều 60 Nghị định 58/2012/CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Đồng thời, HNX cũng yêu cầu công ty giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết theo quy định và văn bản giải trình gửi về Sở trước ngày 31/10/2019.

Vinavico hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn, trụ sở chính đặt tại phòng 2, tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội.

Theo báo cáo quý 4/2017 mà công ty công bố, trong quý 4 và cả năm 2017, công ty không có phát sinh doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 lỗ gần 3 tỷ và lũy kế lỗ hơn 8 tỷ (cùng kỳ lỗ hơn 18 tỷ đồng).