17:40 02/04/2018

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai giảm sàn sau “cú sốc” kiểm toán

KIỀU LINH

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai giảm mạnh từ 1.032 tỷ đồng xuống còn 371,6 tỷ đồng

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai.
Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai.

Báo cáo hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã chứng khoán HAG- HOSE) cho thấy có sự xáo trộn lớn về các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 của Hoàng Anh Gia Lai đạt 4.841 tỷ đồng, giảm 27,8% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn giảm mạnh từ 1.032 tỷ đồng xuống còn 371,6 tỷ đồng, chênh lệch hơn 660 tỷ đồng sau kiểm toán.

Nguyên nhân chênh lệch được trình bày rõ như: tăng giá vốn hàng bán chủ yếu do giảm lợi nhuận chưa được thực hiện của các công ty nội bộ và công ty liên kết 65,94 tỷ đồng; tăng chi phí tài chính sau kiểm toán do chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lại của các công ty con 130 tỷ đồng, cùng với thuế nhà thầu tại nhóm công ty Lào, Campuchia tăng 12 tỷ đồng; tăng lỗ công ty liên kết 11 tỷ đồng.

Cũng tại báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến yếu tố nợ ngắn hạn của tập đoàn này đã vượt quá tài sản ngắn hạn 3.563 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai vào cuối năm 2017 là 8.815 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn là 12.378 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại ngày 31/12/2017, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

"Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn", kiểm toán viên cho hay.

Tổng giám đốc của Hoàng Anh Gia Lai - ông Võ Trường Sơn đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM để giải trình về nội dung trên.

Theo ông Sơn, Hoàng Anh Gia Lai đang trong quá trình cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đầu tư mạnh vào mảng cây ăn trái và tham gia vào chuỗi giá toàn cầu bằng các kênh xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường lớn, củng cố mảng cao su, thanh lý mảng thủy điện, đàm phán với đối tác để bán dự án Myanmar.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang xúc tiến nghiệp vụ phát hành chứng khoán để huy động vốn nhằm giải quyết khó khăn về thanh khoản. Đồng thời, đang bàn bạc với các ngân hàng có liên quan để điều chỉnh các điều khoản ràng buộc trong các hợp đồng tín dụng không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

"Vì vậy, chúng tôi tin rằng công ty sẽ vượt qua khó khăn và chúng tôi tiếp tục lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục", ông Võ Trường Sơn cho hay.

Ngoài ra, kiểm toán báo cáo tài chính 2017 của Hoàng Anh Gia Lai cho rằng chưa có đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi trên 4.000 tỷ đồng từ các công ty liên quan.

Về vấn đề này, ông Sơn cho biết, do các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng, trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, rất khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho tập đoàn.

"Chúng tôi tin rằng khi các dự án kinh doanh của các bên liên quan này đi vào vận hành thương mại và có lợi nhuận thì việc đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu sẽ trở nên dễ dàng hơn và kiểm toán viên sẽ có đủ thông tin để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ", ông Sơn quả quyết.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai liên tục trễ hẹn trong việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán. Ngày 6/2/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai nhắc nhở việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc nếu vẫn chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 bởi hai năm trước đó (năm 2015 và 2016) cả hai doanh nghiệp này đều đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán.

Song sau đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6.10.2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Sau thông tin lợi nhuận giảm mạnh sau kiểm toán, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đã giảm sàn còn 6.150 đồng/cổ phiếu.