23:27 01/04/2009

Cổ phiếu MPC bị đưa vào diện kiểm soát

Thu Thủy

Sàn Tp.HCM thông báo đưa cổ phiếu MPC vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 1/4/2009

Mức chênh lệch khoản lợi nhuận trước thuế năm 2008 trước và sau kiểm toán của MPC là hơn 43,6 tỷ đồng - Ảnh minh họa.
Mức chênh lệch khoản lợi nhuận trước thuế năm 2008 trước và sau kiểm toán của MPC là hơn 43,6 tỷ đồng - Ảnh minh họa.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Minh Phú (MPC-HOSE) vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 1/4/2009.

Theo HOSE, lý do khiến cổ phiếu MPC bị đưa vào kiểm soát vì công ty đã vi phạm mục 1.1.b khoản 1 điều 19 chương V Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE về việc kết quả kinh doanh phát sinh âm.

Trước đó, MPC công bố lợi nhuận trước thuế năm 2008 đạt hơn 11,84 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận trước thuế của MPC năm 2008 là -31,8 tỷ đồng.

Vì vậy, mức chênh lệch khoản lợi nhuận trước thuế trước và sau kiểm toán của MPC là hơn 43,6 tỷ đồng.

Theo MPC, do có sự khác biệt trong phương pháp trích bổ sung dự phòng giảm giá chứng khoán, hàng tồn kho... giữa công ty kiểm toán và MPC nên dẫn đến khoản chênh lệch lợi nhuận đó.

Như vậy, hiện trên HOSE đã có 17 cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (mã VE1) là trường hợp đầu tiên bị đưa vào diện kiểm soát.