09:00 22/09/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-20/9: FTM "mò" chưa được đáy

Thủy Tiên

FTM ghi nhận phiên "đo sàn" thứ 26 liên tiếp, hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE và các đơn vị chức năng liên quan đã vào cuộc để xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến cổ phiếu này

Diễn biến vnindex tuần 16 tháng 9 đến 20 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 16 tháng9 đến 20 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 16 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 16 tháng 9

Diễn biến hnxindex tuần 16 tháng 9 đến 20 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 16 tháng 9 đến 20 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 16 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 16 tháng 9

Diễn biến upcomindex tuần 16 tháng 9 đến 20 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 16 tháng 9 đến 20 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 16 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 16 tháng 9