20:08 28/12/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 23-27/12: ROS kẹt sàn

Thủy Tiên

Cổ phiếu siêu thanh khoản ROS đã có hai phiên giảm sàn liên tục. Theo đó, mã này đã góp mặt trong nhóm 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần qua

Diễn biến vnindex tuần 23 tháng 12 đến 27 tháng 12

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 23 tháng 12 đến 27 tháng 12

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 23 tháng 12

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 23 tháng 12

Diễn biến hnxindex tuần 23 tháng 12 đến 27 tháng 12

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 23 tháng 12 đến 27 tháng 12

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 23 tháng 12

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 23 tháng 12

Diễn biến upcomindex tuần 23 tháng 12 đến 27 tháng 12

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 23 tháng 12 đến 27 tháng 12

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 23 tháng 12

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 23 tháng 12