10:26 01/09/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 26-30/8: Bất ngờ KDC

Thủy Tiên

Cổ phiếu KDC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido gây bất ngờ với việc tăng trần 3 phiên liên tiếp, chốt tuần thị giá tăng 18,7%

Diễn biến vnindex tuần 26 tháng 8 đến 30 tháng 8

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 26 tháng8 đến 30 tháng 8

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 26 tháng 8

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 26 tháng 8

Diễn biến hnxindex tuần 26 tháng 8 đến 30 tháng 8

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 26 tháng 8 đến 30 tháng 8

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 26 tháng 8

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 26 tháng 8

Diễn biến upcomindex tuần 26 tháng 8 đến 30 tháng 8

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 26 tháng 8 đến 30 tháng 8

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 26 tháng 8

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 26 tháng 8