19:20 15/09/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-6/9: Tân binh MEG tăng 143%

Thủy Tiên

Tuần qua, gây sốt là tân binh MEG của Công ty Cổ phần Megram bắt đầu niêm yết từ ngày 9/9 với 44 triệu đơn vị. Cổ phiếu này đã có 4 phiên tăng hết biên độ, nhưng thanh khoản khá thấp, chỉ vài nghìn đơn vị khớp lệnh/phiên

Diễn biến vnindex tuần 9 tháng 9 đến 13 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 9 tháng9 đến 13 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 9 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 9 tháng 9

Diễn biến hnxindex tuần 9 tháng 9 đến 13 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 9 tháng 9 đến 13 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 9 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 9 tháng 9

Diễn biến upcomindex tuần 9 tháng 9 đến 13 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 9 tháng 9 đến 13 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 9 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 9 tháng 9