10:02 24/04/2019

Cổ phiếu VHG đối mặt với việc bị hủy niêm yết

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ VHG 2018 âm hơn 302 tỷ đồng; năm 2017 là -1.178 tỷ đồng và năm 2016 là -32,5 tỷ đồng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VHG trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VHG trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (mã VHG-HOSE) có văn bản giải trình nguyên nhân lỗ 3 năm liên tiếp.

Cụ thể: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong năm 2018 âm hơn 302 tỷ đồng là do chi phí tài chính tăng do việc trích lập dự phòng tại công ty mẹ cho khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần sản xuất ứng dụng Công nghệ Thái Sơn là 75,3 tỷ.

Đồng thời, tại công ty con là Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Nam cũng ghi nhận một số khoản chi phí tài chính là lỗ do thoái chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Thống nhất số tiền là 173,4 tỷ đồng; lỗ do thoái chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Tây Hồ Tây là 13 tỷ và dự phòng vào Công ty sản xuất ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn giá trị gần 30 tỷ đồng.

Như vậy, theo quy định hiện hành với việc lỗ 3 năm liên tiếp, VHG sẽ không đủ điều kiện để niêm yết tại HOSE.

Được biết, HOSE đưa cổ phiếu này vào diện bị kiểm soát từ ngày 19/4/2018 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017 là -1.178 tỷ đồng và năm 2016 là -32,5 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 30/1/2019, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính công ty và hợp nhất quý 4/2018 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là âm gần 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 là -1.256 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu VHG đã tăng trần liên tục từ 440 đồng/cổ phiếu của phiên giao dịch ngày 18/3 lên mức 2.070 đồng/cổ phiếu - tương ứng tăng 370%.