10:00 08/01/2009

Có thể lùi thời hạn chuyển sàn thêm 3 tháng

Hoàng Xuân

Những doanh nghiệp chưa đủ điều kiện niêm yết trên sàn Tp.HCM và sàn Hà Nội có thể sẽ có thêm thời gian để tăng vốn

 Đối với doanh nghiệp đang niêm yết tại HOSE, nếu không đủ 80 tỷ đồng vốn điều lệ sẽ buộc phải chuyển sang niêm yết tại HASTC.
Đối với doanh nghiệp đang niêm yết tại HOSE, nếu không đủ 80 tỷ đồng vốn điều lệ sẽ buộc phải chuyển sang niêm yết tại HASTC.
Theo quy định tại Nghị định 14/NĐ-CP ngày 19/1/2007, ngày 8/2/2009 tới đây sẽ là hạn chót để các doanh nghiệp đã niêm yết tại sàn Tp.HCM không đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết phải chuyển sang niêm yết tại sàn Hà Nội.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường của Ủy ban Chứng khoán, cơ quan này sẽ cho phép các doanh nghiệp có thêm thời gian, tối đa là 3 tháng, để hoàn tất thủ tục tăng vốn đáp ứng điều kiện niêm yết.

Trên thực tế, các doanh nghiệp đã có hai năm chuẩn bị cho việc tăng vốn để đáp ứng điều kiện niêm yết mới. Song với tình hình thị trường khó khăn như năm qua thì việc tăng vốn của nhiều doanh nghiệp đã bị "phá sản".

Theo thống kê, hiện nay, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) hiện có 46 doanh nghiệp niêm yết chưa đáp ứng đủ điều kiện về vốn điều lệ (80 tỷ đồng) theo Nghị định 14/2007 và tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) có 6 doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện về vốn điều lệ (10 tỷ đồng).

Cũng theo ông Sơn, sau 3 tháng kể từ ngày 8/2/2009, nếu doanh nghiệp nào không đáp ứng đủ vốn điều lệ theo quy định sẽ buộc phải chuyển khỏi sàn niêm yết.

Đối với doanh nghiệp đang niêm yết tại HOSE, nếu không đủ 80 tỷ đồng vốn điều lệ sẽ buộc phải chuyển sang niêm yết tại HASTC.

Đối với doanh nghiệp đang niêm yết tại HASTC, nếu không đủ 10 tỷ đồng vốn điều lệ sẽ buộc phải chuyển sang niêm yết tại thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết (hay còn gọi là thị trường UPCOM).

Trong trường hợp đến tháng 2/2009, thị trường UPCOM chưa triển khai được thì hướng tạm thời sẽ là vẫn cho các doanh nghiệp này niêm yết và giao dịch tại HASTC nhưng phải có dấu hiệu cảnh báo trên thị trường để các nhà đầu tư biết rằng đây là cổ phiếu không đủ điều kiện niêm yết và khi giao dịch những cổ phiếu này sẽ phải thận trọng hơn.

Về lâu dài, khi tái cấu trúc thị trường chứng khoán thay đổi, Chính phủ sẽ sửa đổi và bổ sung Nghị định 14, trong đó sẽ đưa ra tiêu chuẩn niêm yết thống nhất tại sở giao dịch chứng khoán.

Đối với thị trường niêm yết sẽ có phân định đối với từng thị trường, các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán sẽ có quy mô vốn lớn, gắn kết với thị trường các nước khu vực.

Một khu vực thị trường thứ hai sẽ có điều kiện niêm yết thấp hơn, gắn kết với thị trường trái phiếu chuyên biệt và với thị trường giao dịch chứng khoán của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo ông Sơn, tất cả những điều này đang được xử lý trong đề án tái cấu trúc thị trường đang được Ủy ban Chứng khoán soạn thảo báo cáo Bộ Tài chính để trình Chính phủ trong năm 2009.