23:30 29/06/2009

Có thể vay cầm cố chứng khoán với hạn mức 3 tỷ đồng

Vân Anh

Nhà đầu tư có thể vay cầm cố chứng khoán với tỷ lệ vay cầm cố 300% mệnh giá, hạn mức tới 3 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm

Nhà đầu tư đến Click&Phone làm thủ tục và ký hợp đồng tham gia dịch vụ này mà không cần đến tận ngân hàng.
Nhà đầu tư đến Click&Phone làm thủ tục và ký hợp đồng tham gia dịch vụ này mà không cần đến tận ngân hàng.
Nhà đầu tư có thể vay cầm cố chứng khoán với tỷ lệ vay cầm cố 300% mệnh giá, hạn mức tới 3 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm.

Ngày 29/6, Công ty Cổ phần Chứng khoán Click&Phone thông báo bắt đầu hợp tác với Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy (Maritime Bank) - triển khai dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán.

Click&Phone cho biết, dịch vụ này giúp nhà đầu tư có thể vay cầm cố chứng khoán với tỷ lệ vay cầm cố lên tới 300% mệnh giá. Căn cứ vào số chứng khoán đã có hoặc đã khớp lệnh trên tài khoản của nhà đầu tư, Click&Phone sẽ tính toán chi tiết số tiền mà nhà đầu tư có thể vay.

Sản phẩm vay cầm cố chứng khoán này cho phép khách hàng vay vốn đến 3 tỷ đồng, điểm dừng xử lý là khi giá chứng khoán giảm đến 20% so với thị giá khi cầm cố. Lãi suất áp dụng với khoản vay là 10,5%/năm (0,875%/tháng) tính trên số tiền và thời gian vay thực tế (tối thiểu 10 ngày). Nhà đầu tư đến Click&Phone làm thủ tục và ký hợp đồng mà không cần đến tận ngân hàng.

“Chúng tôi hy vọng rằng với lãi suất khá hấp dẫn như trên, cộng với thời gian cho vay kéo dài 3 tháng, nhà đầu tư sẽ đón nhận dịch vụ này một cách tích cực”, đại diện công ty chứng khoán này nói.