18:54 15/09/2022

Còn gần 2.700 lao động chưa nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp

Phúc Minh

Hạn cuối triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 24 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là ngày 10/9, song đến nay vẫn còn 2.693 người lao động thuộc đối tượng đã nộp hồ sơ nhưng chưa nhận hỗ trợ với số tiền tương ứng hơn 5,67 tỷ đồng...

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nguyễn Thế Mạnh cho biết việc triển khai kịp thời gói hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh - BHXH Việt Nam.
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nguyễn Thế Mạnh cho biết việc triển khai kịp thời gói hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh - BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15.

Theo đó, tính đến ngày 10/9/2022 (hạn cuối triển khai gói hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết số 24), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với 365.215 người lao động với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng, trong đó, đã chi trả hỗ trợ cho 362.522 người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ theo quy định với tổng số tiền chi trả hơn 1.028 tỷ đồng.

Còn 2.693 người lao động thuộc đối tượng đã nộp hồ sơ và được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng theo đúng quy định nhưng chưa nhận hỗ trợ với số tiền tương ứng hơn 5,67 tỷ đồng.

Nguyên nhân do người lao động đăng ký nhận tiền nhưng chưa đến cơ quan bảo hiểm xã hội nhận hỗ trợ; có những trường hợp, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chuyển ngân hàng để chi qua tài khoản cho người lao động song số tài khoản người lao động cung cấp sai nên việc chi trả chưa thực hiện được…

Đối với các trường hợp này, người lao động sẽ nhận được hỗ trợ ngay sau khi cung cấp lại thông tin số tài khoản hoặc đến nhận tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, còn một số trường hợp người lao động không đủ cơ sở, điều kiện thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ; đề nghị hưởng hỗ trợ cùng lúc ở nhiều nơi hoặc không có nguyện vọng nhận hỗ trợ…

Theo Nghị quyết số 24, sẽ sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với khoảng 414.999 người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với số lao động được hỗ trợ trên quy mô lớn, khoản hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (được đánh giá là khoản hỗ trợ bằng tiền lớn nhất từ trước tới nay và chưa có trong tiền lệ) đã góp phần bù đắp một phần thu nhập, hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống khi gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Song song với việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhanh chóng xác định số đơn vị sử dụng lao động cùng số tiền (dự kiến) được giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 1/10/2021 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ.

Kết quả, tính đến hết ngày 31/8/2022, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho khoảng 347.000 đơn vị, tương ứng 11,98 triệu lao động với số tiền giảm đóng trong 11 tháng là 8.385 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 9/2022, số tiền giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong 12 tháng đối với người sử dụng lao động khoảng trên 9.200 tỷ đồng.

Đánh giá về kết quả triển khai gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động của ngành, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, việc ban hành các Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc hỗ trợ kịp thời, trực tiếp, thiết thực đối với người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp vượt qua khó khăn do những ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Việc triển khai nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời gói hỗ trợ này đã được người lao động, người sử dụng lao động và cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao. Thông qua việc triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đã góp phần củng cố niềm tin của người lao động, người sử dụng lao động vào chính sách bảo hiểm thất nghiệp, từ đó tiếp tục chủ động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, góp phần hiệu quả trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.