11:25 06/09/2022

28 địa phương chi xong hỗ trợ lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thu Hằng -

Sau 25 ngày triển khai Nghị quyết số 24, đã có gần 359.000 lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 1.018 tỷ đồng. Hiện 28 địa phương đã hoàn thành việc chi trả…

Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh - N.Dương.
Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh - N.Dương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sáng 6/9 thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 - đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Theo đó, tính đến chiều ngày 5/9/2022, qua số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố, cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp đã chi hỗ trợ cho gần 359.000 người lao động với số tiền hơn 1.018 tỷ đồng.

Sau 25 ngày triển khai Nghị quyết số 24, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ phải thực hiện tính đến thời điểm này. Hiện đã có Bảo hiểm xã hội 28 tỉnh, thành phố hoàn thành việc chi trả gói hỗ trợ.

Theo Nghị quyết số 24, sẽ sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với khoảng 414.999 người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Các trường hợp được hỗ trợ bổ sung lần này là những người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ vào những ngày cuối cùng của thời hạn theo quy định (chậm nhất là ngày 20/12/2021), có diễn biến quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp phức tạp, thông tin về quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhân thân của người lao động còn chưa chính xác; dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ hoàn thành sau ngày 31/12/2021 nên những trường hợp này chưa được giải quyết.

Để đảm bảo hoàn thành việc chi trả đúng tiến độ theo Nghị quyết số 24, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới đây cũng đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh/thành phố khẩn trương hoàn thành việc rà soát hồ sơ, giải quyết, chi trả hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng theo quy định. Kịp thời liên hệ, thông báo cho người lao động đến nhận hỗ trợ đối với trường hợp đăng ký nhận tiền mặt, bổ sung thông tin đối với các trường hợp thông tin nhận hỗ trợ chưa chính xác.

Đối với các tỉnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết số 24, khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết số 24, các tỉnh còn lại chậm nhất đến hết ngày 10/9/2022.