16:32 16/01/2019

Công bố thông tin sai lệch, Cao su Tân Biên - Kampongthom bị phạt

Hà Anh

Công ty Cao su Tân Biên - Kampongthom buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định

Trang web của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampongthom.
Trang web của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampongthom.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampongthom (Tây Ninh).

Theo đó, công ty này bị phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampongthom đã công bố thông tin có nội dung không chính xác, sai lệch về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 tại thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampongthom.

Đồng thời, công ty buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Trước đó, Công ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (mã DGT-UpCoM) bị phạt 70 triệu đồng do công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các tài liệu: công văn của Công ty ký ngày 21/7/2017 thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và giải trình về việc chậm trả cổ tức, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và năm 2018, tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2017.