14:49 24/02/2010

Công chức làm việc ngày thứ bảy sẽ được nghỉ bù

Thủ tướng vừa có quyết định về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính

Thủ tướng vừa có quyết định về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Thủ tướng nêu rõ, căn cứ nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức và điều kiện của cơ quan hành chính nhà nước, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành quyết định lựa chọn các thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị và địa bàn cần tổ chức làm việc ½ ngày và cả ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học, hợp lý để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Cũng theo quyết định này, cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào ngày thứ bảy sẽ được nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm thêm giờ sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2010.

Phan Thảo (SGGP)