09:28 27/02/2013

Công nghiệp đi xuống vì... Tết

Hoài Ngân

Công nghiệp bắt đầu lấy lại nhịp tăng trưởng nhưng chỉ số tồn kho vẫn cao

 Chỉ số tồn kho tại các thời điểm - Nguồn: Tổng cục Thống kê.<br>
Chỉ số tồn kho tại các thời điểm - Nguồn: Tổng cục Thống kê.<br>
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2 ước tính giảm mạnh 21,3% so với tháng trước và giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tháng 2 năm nay là tháng Tết Nguyên đán, có số ngày nghỉ nhiều.

Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm thì chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,8% (cùng kỳ năm 2012 tăng 7,7%); công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,9% (cùng kỳ năm 2012 tăng 6,7%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,7% (cùng kỳ năm 2012 tăng 11,7%) và ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải 9,9%.

Đóng góp vào mức tăng chung 6,8% của hai tháng đầu năm, ngành công nghiệp khai thác đóng góp 0,4 điểm phần trăm, ngành công nghiệp chế biến, chế (5,5 điểm phần trăm), ngành sản xuất và phân phối điện (0,8 điểm phần trăm) và ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải (0,1 điểm phần trăm).

Một số ngành công nghiệp có mức sản xuất hai tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là sản xuất pin và ắc qui tăng 107,1%; sản xuất thiết bị điện tăng 51,3%; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ tăng 45,9%; sản xuất phân bón và hợp chất nitơ tăng 43,3%; sản xuất giày, dép tăng 35,9%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 26,4%; sản xuất xi măng tăng 19,4%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 18,9%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 18,6%; sản xuất bia tăng 14,5%; sản xuất đường tăng 14,1%.

Một số ngành công nghiệp có mức tăng khá là sản xuất, truyền tải và phân phối điện tăng 11,7%, sản xuất các cấu kiện kim loại tăng 11,5%; thu gom rác thải không độc hại tăng 10,8%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 9,4%.

Trong khi đó, những ngành có mức tăng thấp hoặc giảm là: Sản xuất dây, cáp điện tăng 6,9%; khai thác khí đốt tự nhiên tăng 6,9%; sản xuất sợi tăng 4,4%; khai thác dầu thô tăng 3,3%; chế biến và bảo quản thủy sản tăng 2,5%; sản xuất giấy và bìa tăng 2,4%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 1,3%;…

Về phương diện địa phương, chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 của một số tỉnh, thành phố có quy mô công nghiệp lớn như sau: Tp.HCM tăng 3,2%; Đồng Nai tăng 7,6%; Bình Dương tăng 3,7%; Hà Nội tăng 4,5%; Hải Phòng tăng 2,9%; Bắc Ninh tăng 10,2%; Vĩnh Phúc tăng 11,5%; Cần Thơ tăng 0,8%; Hải Dương tăng 9,5%; Đà Nẵng tăng 10,7%;…

Về chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/2/2013 đã tăng 19,9% so với cùng thời điểm năm trước. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng thời điểm năm trước là sản xuất xe có động cơ tăng 142,5%; sản xuất dây, cáp điện tăng 64,1%; sản xuất các cấu kiện kim loại tăng 62%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 60,1%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 58,1%; sản xuất bia tăng 49,4%; sản xuất thuốc lá tăng 49%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 28,6%; may trang phục tăng 27%;...

Ở chiều ngược lại, sản xuất pin, ắc quy giảm 38,6%; sản xuất linh kiện điện tử giảm 62,9%.