09:25 24/06/2008

Công ty chứng khoán của Nhật khai trương văn phòng tại Hà Nội

L.Hương

Ngày 23/6/2008, Công ty Chứng khoán Daiwa SMBC của Nhật đã khai trương Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Ngày 23/6/2008, Công ty Chứng khoán Daiwa SMBC của Nhật đã khai trương Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Đây là văn phòng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động từ ngày 6/9/2007, và được thực hiện chức năng: văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường, xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, văn phòng còn có chức năng thúc đẩy, giám sát thực hiện các hợp đồng thoả thuận đã ký kết giữa Daiwa Securities SMBC với các tổ chức kinh tế của Việt Nam, thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án do Daiwa Securities SMBC tài trợ tại Việt Nam.

Công ty Chứng khoán Daiwa Securities SMBC Co. Ltd. (Daiwa SMBC) có vốn góp: 2,1 tỷ USD, thành lập năm 1999, là liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn chứng khoán Daiwa (vốn góp 60%) - tập đoàn chứng khoán lớn thứ hai tại Nhật bản, với Tập đoàn tài chính ngân hàng Sumitomo Mitsui (40%) - tập đoàn ngân hàng lớn thứ ba tại Nhật Bản.

Theo đại diện của Daiwa SMBC, mục tiêu mở rộng hoạt động của công ty tại Việt Nam là nhằm tạo dựng quan hệ với Chính phủ Việt Nam, góp phần phát triển thị trường vốn thông qua việc đóng vai trò là tổ chức trung gian làm cầu nối giữa Chính phủ và các cơ quan chức năng với các nhà đầu tư có tổ chức nước ngoài; hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hóa và huy động vốn tại thị trường quốc tế; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc huy động vốn tại thị trường nước ngoài, tìm kiếm các đối tác chiến lược nước ngoài...