14:10 14/06/2009

Công ty chứng khoán liên tục vi phạm về lưu ký và thanh toán

Minh Đức

Một số công ty chứng khoán liên tục vi phạm quy định về lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán, dù đã nhiều lần được nhắc nhở

Giao dịch tại Công ty Chứng khoán Phố Wall.
Giao dịch tại Công ty Chứng khoán Phố Wall.
Một số công ty chứng khoán liên tục vi phạm quy định về lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán, dù đã nhiều lần được nhắc nhở.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) phải 4 lần có công văn cảnh cáo đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS), liên quan đến những vi phạm quy định về lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán.

VSD cho biết, ngày 8 và 9/6, VSD đã có công văn cảnh cáo lần 1 và 2 đối với WSS vì đã thiếu hụt tiền trên tài khoản môi giới thanh toán cho các giao dịch chứng khoán ngày 2 và 3/6/2009. Ngày 9 và 10/6, WSS lại tiếp tục để xảy ra thiếu hụt khoản tiền thanh toán trên tài khoản môi giới trong nước đối với các giao dịch ngày 4 và 5/6/2009 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số tiền là 6.916.633.000 đồng và 3.783.252.000 đồng.

VSD đã làm thủ tục cho WSS sử dụng tiền vay từ Quỹ hỗ trợ thanh toán để bù đắp số tiền thiếu hụt theo quy định.

Đối với các lỗi vi phạm trên, trong ngày 10/6, VSD đã gửi các công văn số 1510/TTLK-LK và 1517/TTLK-LK cho WSS để cảnh cáo lần 3 và lần 4. Đồng thời, Trung tâm cũng gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và có biện pháp xử lý theo quy định hiện hành.

Trước WSS, ngày 26/5, VSD đã có văn bản số 1301/TTLK-LK cảnh cáo Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt do cũng nhiều lần vi phạm các quy định về lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán. Công ty này đã 3 lần liên tiếp để xẩy ra tình trạng thiếu chứng khoán, không đảm bảo thanh toán vì bán quá số dư trong tài khoản môi giới trong nước.

Cũng như ở trường hợp của WSS, trước khi cảnh cáo, VSD đã có văn bản nhắc nhở Công ty Chứng khoán Âu Việt 2 lần vào các ngày 15/5 và 25/5/2009.

VSD cho biết, trường hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt tiếp tục vi phạm, Trung Tâm sẽ tự động hủy thanh toán các giao dịch thiếu chứng khoán theo quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán; mọi thiệt hại phát sinh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt sẽ phải chịu trách nhiệm.