14:32 14/07/2011

Công ty chứng khoán mở kênh góp vốn giữa các nhà đầu tư

Hoàng Vũ

Qua công ty chứng khoán, nhà đầu tư có thể cùng góp vốn bằng chứng khoán và tiền để tăng khả năng chủ động trong đầu tư

Cơ chế dịch vụ này cho phép nhà đầu tư mở rộng sự chọn lựa phương thức đầu tư, tận dụng các cơ hội để khai thác hữu hiệu chứng khoán mà mình sở hữu.
Cơ chế dịch vụ này cho phép nhà đầu tư mở rộng sự chọn lựa phương thức đầu tư, tận dụng các cơ hội để khai thác hữu hiệu chứng khoán mà mình sở hữu.
Qua công ty chứng khoán, những nhà đầu tư có nhu cầu có thể cùng góp vốn bằng chứng khoán và tiền để tăng khả năng chủ động trong đầu tư.

Công ty Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (GBVS) vừa đưa ra thị trường Dịch vụ kết nối nhà đầu tư iBroker Pro, nhằm hỗ trợ khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại đây cùng hợp tác góp vốn để đầu tư vào chứng khoán.
 
Qua dịch vụ này, các nhà đầu tư tại GBVS có thể hợp tác với nhau qua hình thức góp vốn bằng tài sản là chứng khoán hiện có và bằng tiền.
 
Thời hạn hợp tác đầu tư sẽ được các bên thống nhất và chấp thuận áp dụng cho mỗi kỳ đầu tư nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày góp vốn.

Theo GBVS, dịch vụ kết nối này sẽ giúp các nhà đầu tư sở hữu tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty chứng khoán này chủ động tìm kiếm và kết nối với các nhà đầu tư khác; tạo ra không gian hữu hiệu cho phép họ chủ động trong việc giới thiệu chứng khoán mà mình sở hữu đến các nhà đầu tư khác; cho phép nhà đầu tư mở rộng sự chọn lựa phương thức đầu tư, tận dụng các cơ hội để khai thác hữu hiệu chứng khoán mà mình sở hữu…
 
Dịch vụ này cung cấp tính năng tự động tính toán, cập nhật kết quả đầu tư, chi phí đầu tư, hỗ trợ kết chuyển và phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư sau khi kết thúc hợp tác đầu tư, cũng như hỗ trợ nhà đầu tư sàng lọc và đưa ra danh mục đầu tư thích hợp, thiết lập tỷ lệ hợp tác hợp lý, giảm thiểu rủi ro cho các bên cùng tham gia góp vốn.
 
Để tham gia dịch vụ này, nhà đầu tư có nhu cầu phải đáp ứng được những điều kiện mà GBVS đưa ra.
 
Cụ thể, nhà đầu tư phải có chứng khoán có thể giao dịch đáp ứng các điều kiện do GBVS đưa ra áp dụng cho từng thời điểm, không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, không bị ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản khác; có khả năng tài chính tham gia dịch vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu tối thiểu do GBVS quy định; cam kết và đảm bảo thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã giao kết…
 
Về cơ bản, qua sự kết nối này, các nhà đầu tư tham gia có thể chủ động ở nguồn chứng khoán, nguồn vốn qua hợp tác và thỏa thuận giữa các thành viên. Theo đó, họ có thêm sự linh hoạt để nắm bắt các cơ hội hoặc giảm thiểu các rủi ro trong đầu tư.