10:12 06/07/2009

Công ty Chứng khoán Tân Việt lập hai chi nhánh mới

M.Đức

Ngày 6/7, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo thành lập thêm hai chi nhánh mới tại Hà Nội và Hải Phòng

Hai chi nhánh mới của TVSI cùng thực hiện nghiệp vụ kinh doanh là môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.
Hai chi nhánh mới của TVSI cùng thực hiện nghiệp vụ kinh doanh là môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.
Ngày 6/7, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo thành lập thêm hai chi nhánh mới tại Hà Nội và Hải Phòng.

Kế hoạch trên cũng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thông qua Quyết định số 380/QĐ-UBCK và Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 25/6 trước đó.

Việc lập thêm hai chi nhánh mới nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động của TVSI, sau kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ từ 128 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng cuối tháng 4 vừa qua.

Tại Hà Nội, chi nhánh mới - TVSI Hoàn Kiếm - đặt tại 26C Trần Hưng Đạo; chi nhánh TVSI Hải Phòng đặt tại 19 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền. Cả hai chi nhánh này cùng thực hiện nghiệp vụ kinh doanh là môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.