09:15 14/06/2018

Công ty của Chủ tịch Lê Phước Vũ đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HSG

Hà Anh

Nếu giao dịch thành công, Đầu tư Hoa Sen sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại HSG từ 87.843.749 cổ phiếu lên 88.843.749 cổ phiếu, chiếm 25,38% vốn điều lệ tại HSG

Hiện, cá nhân ông Lê Phước Vũ đang nắm giữ 37.442.000 cổ phiếu HSG, tương đương 10,7% vốn.
Hiện, cá nhân ông Lê Phước Vũ đang nắm giữ 37.442.000 cổ phiếu HSG, tương đương 10,7% vốn.

Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE).

Theo đó, ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị HSG cũng đang đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu HSG, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

Nếu giao dịch thành công, Đầu tư Hoa Sen sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại HSG từ 87.843.749 cổ phiếu, chiếm 25,10% vốn điều lệ lên 88.843.749 cổ phiếu, chiếm 25,38% vốn điều lệ tại HSG.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (13/6), cổ phiếu HSG đứng ở mức 12.800 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, dự kiến Đầu tư Hoa Sen sẽ chi khoảng 12,8 tỷ đồng để mua 1 triệu cổ phiếu HSG.

Hiện, cá nhân ông Lê Phước Vũ đang nắm giữ 37.442.000 cổ phiếu HSG, tương đương 10,7% vốn điều lệ tại HSG.

Trước đó, ngày 23/5/2018, Công ty TNHH Tâm Thiện Tâm do bà Hoàng Thị Hương Xuân, vợ ông Lê Phước Vũ, làm Chủ tịch đã bán hết 19,2 triệu cổ phiếu HSG, chiếm 5,49% vốn điều lệ tại HSG. Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu HSG tại ngày 23/5 đóng cửa ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, ước tính công ty của vợ ông Vũ đã thu về khoảng 230 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận sau thuế bán niên hợp nhất niên độ tài chính 2017-2018 sau soát sét của HSG giảm 426,6 tỷ đồng, còn 429,1 tỷ đồng so với cùng kỳ là do doanh thu tăng hơn 3.571 tỷ đồng, giá vốn hàng bán cũng tăng 3.574 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 3,1 tỷ đồng đạt hơn 2.200 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí tài chính tăng – trong đó, chi phí lãi vay tăng 193,3 tỷ đồng lên hơn 387 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh.