08:51 11/07/2007

Công ty đầu tiên bị phạt vì không đăng ký công ty đại chúng

Hoàng Lộc

Ngày 9/7, Ủy ban Chứng khoán đã có văn bản xử phạt hành chính đối với Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO)

Ngày 9/7, Ủy ban Chứng khoán đã có văn bản xử phạt hành chính đối với Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO).

Mức phạt của Ủy ban đưa ra là 10 triệu đồng, với lý do VNECO không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, vi phạm Quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 10 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán cũng vừa công bố, tính tới ngày 6/7/2007 đã có 588 công ty đăng ký là công ty đại chúng.