13:56 28/10/2019

Công ty mẹ Thủy sản Hùng Vương lỗ tiếp 84 tỷ đồng

Kim Phong

Cả niên độ 2018 - 2019, công ty mẹ HVG lỗ ròng 188,9 tỷ đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) cho thấy quý cuối cùng trong niên độ tài chính 2018 - 2019 của công ty tiếp tục ghi lỗ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ 1/7/2019 - 30/9/2019 của công ty mẹ HVG chỉ đạt 286,9 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó giá vốn hàng bán lại cao vượt doanh thu thuần khiến công ty nhanh chóng lỗ gộp hơn 23,3 tỷ đồng trong quý.

Do vậy, dù các loại chi phí đều cắt giảm nhưng công ty mẹ HVG vẫn lỗ ròng 84,2 tỷ đồng trong quý 4. Cùng kỳ năm trước, HVG vẫn lãi hơn 165,8 tỷ đồng.

Như vậy, cả niên độ 2018 - 2019, công ty mẹ HVG lỗ ròng 188,9 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế của công ty lên 618,5 tỷ đồng. Niên độ trước, HVG mẹ vẫn lãi hơn 190 tỷ.

Tổng nguồn vốn của công ty mẹ HVG tính đến 30/9/2019 ở mức 6.904 tỷ đồng, giảm hơn 583 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Bên cạnh việc vốn chủ sở hữu thâm hụt vì thua lỗ, trong niên độ vừa qua, nợ vay tài chính của HVG cũng đã được giảm bớt từ 1.671 tỷ đồng xuống còn 1.493 tỷ đồng.