17:39 15/05/2018

Công ty Tư vấn Xây dựng điện 1 bị hủy niêm yết trên sàn HOSE

Đào Vũ

Cổ phiếu TV1 sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên sàn HOSE ngày 12/6/2018

Công trình Thủy điện Sông Bung 5 do Công ty TV1 làm chủ đầu tư được xây dựng trên dòng sông Bung đi qua 2 huyện Nam Giang và Đông Giang thuộc tỉnh Quảng Nam.
Công trình Thủy điện Sông Bung 5 do Công ty TV1 làm chủ đầu tư được xây dựng trên dòng sông Bung đi qua 2 huyện Nam Giang và Đông Giang thuộc tỉnh Quảng Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện 1 (mã chứng khoán TV1) từ ngày 13/6/2018.

Cụ thể, TV1 sẽ bị hủy toàn bộ 26.691.319 cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá gần 267 tỷ đồng.

Được biết, tại thời điểm ngày 31/12/2017, TV1 chưa đánh giá đầy đủ khả năng thu hồi một số khoản công nợ quá hạn thanh toán với giá hơn 170 tỷ đồng để xem xét trích lập dự phòng.

Ở khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kiểm toán viên cũng không thu thập được bằng chứng thích hợp với khoản trị giá gần 454 tỷ đồng (tại ngày 1/1/2017 là hơn 516 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, dự án nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 của công ty đi vào hoạt động từ năm 2012 nhưng công ty vẫn tiếp tục vốn hóa chi phí lãi vay vào công trình dến năm 2015.

Vì vậy, tổ chức kiếm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2017 và báo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 của công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định tạo Điểm h Khoản 1 Điều 60 Nghị đình 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ bán hành ngày 20/7/2012.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý 1/2018, TV1 lỗ hơn 6 tỷ đồng trong khi doanh thu đạt 139 tỷ đồng, tương đương mức tăng doanh thu hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Hiện cổ đông lớn nhất tại TV1 là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với 14,5 triệu cổ phần, tương tứng 54,34% vốn.