09:10 30/12/2010

CTC mua 23% cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Gia Lai

Hà Liên

Tổng số cổ phiếu nhận chuyển nhượng là 306.140 cổ phiếu tương đương 23% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gia Lai

Nhà sách - siêu thị của Công ty
Nhà sách - siêu thị của Công ty
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Gia Lai bằng cách mua cổ phần.

Theo đó, CTC sẽ mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gia Lai với giá trị chuyển nhượng 22.152 đồng/cổ phiếu.

Mua lại cổ phần 257.479 cổ phần của Công ty cổ phần Đạt Phương – thành phố Hà Nội với tổng giá trị chuyển nhượng 6 tỷ đồng.

Mua lại 48.661 cổ phần của các cổ đông khác tại Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Gia Lai với tổng giá trị chuyển nhượng 781.664.500 đồng.

Tổng số cổ phiếu nhận chuyển nhượng là 306.140 cổ phiếu tương đương 23% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gia Lai.

CTC cho biết, mục đích mua cổ phần tại Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gia Lai là do công ty này là một công ty có truyền thống và ngành nghề du lịch của tỉnh, có tiềm năng và thế mạnh và đang sở hữu các vị trí đất đắt địa, diện tích rộng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Pleiku phù hợp để khai thác tận dụng hết tài sản có sẵn phát triển và cùng phối hợp mở rộng kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng, trung tâm  thương mại lớn tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai.