10:03 02/01/2020

CTI muốn mua lại tối đa 20 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

Thời gian chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến vào ngày 20/1/2020. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/1 đến 5/2/2020

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu CTI trong 1 năm qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu CTI trong 1 năm qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI-HOSE) vừa thông báo sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua lại 15 - 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.

Thời gian chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến vào ngày 20/1/2020. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/1 đến 5/2/2020. Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.

Nếu tạm tính tại mức thị giá hiện tại (22.900 đồng/cổ phiếu), Cường Thuận IDICO có thể phải chi ra hơn 340 tỷ đồng cho giao dịch mua cổ phiếu quỹ lần này.

Bên cạnh đó, Cường Thuận IDICO cũng quyết định cơ cấu lại danh mục đầu tư trong giai đoạn tới nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả nhất.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Cường Thuận IDICO ghi nhận doanh thu đạt gần 591 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 58,848 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 17% và 47% so với cùng kỳ. Kết quả này khiến công ty mới hoàn thành 45% kế hoạch doanh thu và 42% mục tiêu lợi nhuận cả năm được giao.

Do đó, Cường Thuận IDICO mới đây đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu giảm từ 1.305 tỷ đồng xuống còn 854 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm từ 141,5 tỷ đồng xuống còn 99,779 tỷ đồng.

Năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.397 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng - lần lượt tăng 64% và 27% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2019.