09:01 02/06/2011

CTS đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) thông qua việc mua cổ phiếu quỹ.

Quý 1, lợi nhuận trước thuế của VietinBankSc đạt 9 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 88 đồng.
Quý 1, lợi nhuận trước thuế của VietinBankSc đạt 9 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 88 đồng.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) thông qua việc mua cổ phiếu quỹ.

Theo đó, từ ngày 1/7 đến ngày 29/9/2011, CTS đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu CTS trên thị trường.

Nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ: từ nguồn lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác. Giá mua được xác định theo giá thị trường và phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.

Ngày 1/6, công ty đóng cửa Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Hà Nội - số 65, Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Được biết, doanh thu quý 1 của VietinBankSc đạt 38,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của VietinBankSc đạt 9 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 88 đồng.

Năm 2011, CTS đặt mục tiêu doanh thu của Công ty đạt 274 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới là 74 tỷ đồng, tư vấn và bảo lãnh phát hành là 60 tỷ đồng, tự doanh là 110 tỷ đồng và doanh thu khác là 30 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 90 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức là 10%.