09:14 02/05/2018

Cước kết nối viễn thông: Riêng Viettel chỉ được nhận 400 đồng!

Thủy Diệu

Theo Thông tư 48, Viettel chỉ được nhận 400 đồng cước kết nối từ mạng khởi phát cuộc gọi, trong khi các mạng còn lại thì lại nhận được 440 đồng/phút

Với Thông tư 48, mức cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng di động đã giảm khá mạnh, lên tới 20%, cụ thể giảm từ mức 500 – 550 đồng/phút xuống còn 400 - 440 đồng/phút.
Với Thông tư 48, mức cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng di động đã giảm khá mạnh, lên tới 20%, cụ thể giảm từ mức 500 – 550 đồng/phút xuống còn 400 - 440 đồng/phút.

Thông tư 48/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về cước kết nối giữa các nhà mạng có một chi tiết đáng chú ý là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) chỉ được nhận 400 đồng cước kết nối từ mạng khởi phát cuộc gọi, trong khi các mạng còn lại thì lại nhận được 440 đồng/phút.

Thông tư 48 quy định về cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng di động và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng di động được ban hành ngày 29/12/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/5/2018.

Cụ thể, giá cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động còn 400 đồng/phút đối với mạng di động khởi phát cuộc gọi trả mạng di động của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel); 440 đồng/phút đối với mạng di động khởi phát cuộc gọi trả mạng di động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), MobiFone, Vietnamobile, Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu (Gmobile).

Ngoài ra, giá cước kết nối cuộc gọi thoại từ mạng nội hạt vào mạng di động cũng giảm còn 320 đồng/phút.

Như vậy, trường hợp gọi đến số thuê bao của nhà mạng Viettel thì mạng di động gọi đi phải trả cho Viettel 400 đồng/phút; gọi đến số thuê bao của các nhà mạng MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile, Gmobile, mạng di động gọi đi phải trả cho các nhà mạng này 440 đồng/phút.

Vì sao lại có sự khác biệt như trên? Bản thân trong Thông tư 48 Bộ Thông tin và Truyền thông cũng không giải thích rõ tại sao các mạng khởi phát cuộc gọi lại trả cho Viettel 400 đồng/phút, còn gọi đến các nhà mạng khác gồm MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile và Gmobile thì phải mạng khởi phát cuộc gọi phải trả 440 đồng. Do vậy, "dân ngoại đạo" có thể không nắm được cụ thể vấn đề.

Trên thực tế, việc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành Thông tư 48 bởi trên thị trường chỉ còn duy nhất Viettel là nhà mạng có thị phần thống lĩnh (khống chế), thay vì trước đó là ba nhà mạng gồm Viettel, MobiFone và VinaPhone.

Thông tư có hiệu lực trước đó (Thông tư 33/2009/TT-BTTTT) chỉ quy định chung chung đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng di động của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế mà không có một tên doanh nghiệp viễn thông cụ thể nào được nhắc đến trong thông tư.

Với Thông tư 48, mức cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng di động đã giảm khá mạnh, lên tới 20%, cụ thể giảm từ mức 500 – 550 đồng/phút xuống còn 400 - 440 đồng/phút. Trước đó, Thông tư 33, mạng di động khởi phát cuộc gọi phải trả (nếu gọi tới) mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel là 500 đồng/phút và mạng khởi phát cuộc gọi phải trả cho các mạng còn lại (là các mạng không có thị phần khống chế) là 550 đồng/phút.

Cũng theo Thông tư 48, giá cước kết nối trên đã bao gồm phần giá cước kết nối trả cho doanh nghiệp khi phải kết nối gián tiếp qua mạng đường dài trong nước. Thông tư này cũng nêu rõ, các mức giá cước kết nối quy định tại thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Các doanh nghiệp viễn thông liên quan phải thực hiện công khai thông tin về giá, niêm yết giá theo quy định tại Luật Viễn thông, Luật Giá và các văn bản hướng dẫn liên quan.