17:43 06/11/2021

Cuối tuần, một loạt cá nhân bị phạt tiền do mua bán không báo cáo

Hà Anh -

SSC vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt cá nhân là Phó tổng của HDB, GKM, CKV, LMH, CRE, HUB, HDC... do mua bán không báo cáo...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt cá nhân là Phó tổng của HDB, GKM, CKV, LMH, CRE, HUB, HDC... do mua bán không báo cáo.

Cụ thể: ông Lê Hoài An (Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Khang Minh Group (mã GKM-HNX) bị phạt 30 triệu đồng do giao dịch vượt quá giá trị đăng ký. Ông Hoài An đăng ký bán 549.700 cổ phiếu GKM từ ngày 09/02/2021 đến ngày 08/3/2021. Tuy nhiên, từ ngày 09/02/2021 đến ngày 01/3/2021 ông Lê Hoài An đã bán 589.700 cổ phiếu GKM (vượt khối lượng cổ phiếu đăng ký bán là 40.000 cổ phiếu GKM, tương đương 400.000.000 đồng theo mệnh giá).

Ông Nguyễn Hữu Hiếu (Hà Nội) - thành viên HĐQT Công ty cổ phần COKYVINA (mã CKV-HNX) bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 23/12/2020, ông Nguyễn Hữu Hiếu - đăng ký giao dịch bán 459.800 cổ phiếu CKV với HNX. Theo công bố thông tin của HNX, ông Hiếu được giao dịch từ ngày 29/12/2020 đến ngày 15/01/2021. Tuy nhiên, ông Hiếu đã thực hiện giao dịch bán 459.800 cổ phiếu CKV vào ngày 25/12/2020).

Bà Đỗ Thị Phương (Hà Nội) - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Landmark Holding (mã LMH-UPCoM) bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ngày 25/4/2019, HOSE nhận được thông báo đăng ký giao dịch của bà Đỗ Thị Phương. Theo công bố thông tin của HOSE, bà Phương được giao dịch từ ngày 03/5/2019. Tuy nhiên, vào ngày 02/5/2019, bà Phương đã bán 105.000 cổ phiếu LMH.

Bà Hoàng Thị Bản, là người có liên quan của bà Lê Thị Lan – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE-HOSE) bị phạt 5 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ngày 18/02/2021, bà Hoàng Thị Bản bán 7.400 cổ phiếu CRE nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Ông Trần Văn Đà, là người có liên quan của ông Lê Văn Tài – Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã HUB-HOSE) bị phạt tiền 5 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin. Cụ thể: từ ngày 08/3/2021 đến ngày 19/3/2021, ông Trần Văn Đà bán 20.000 cổ phiếu HUB không đúng theo thông báo giao dịch Sở giao dịch chứng khoán đã công bố - từ ngày 23/3/2021 đến ngày 22/4/2021.

Ông Nguyễn Bá Lưu, là người có liên quan của ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) bị phạt tiền 10 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: từ ngày 04/01/2021 đến ngày 14/01/2021, ông Nguyễn Bá Lưu đã mua 26.900 cổ phiếu HDC nhưng không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Bà Võ Thị Mỹ Lệ, là người có liên quan của ông Võ Anh Nhuệ - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) bị phạt 2,5 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin. Cụ thể: ngày 31/5/2021, bà Võ Thị Mỹ Lệ bán 6.900 cổ phiếu STB không đúng theo thông báo giao dịch Sở giao dịch chứng khoán đã công bố, từ ngày 03/6/2021 đến ngày 25/6/2021.

Ông Phạm Thế Long (Hải Phòng), Thư ký Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã VIP-HOSE) bị phạt 10 triệu đồng đã mua 24.900 cổ phiếu VIP vào ngày 04/02/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Lê Phương Châm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản (mã SUM-UPCoM) bị phạt 17,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Lê Phương Châm đăng ký mua 50.000 cổ phiếu SUM từ ngày 09/6/2020 đến ngày 07/7/2020 (đã thực hiện giao dịch mua 0 cổ phiếu). Ngày 14/7/2020, HNX nhận được Báo cáo kết quả giao dịch của ông Lê Phương Châm.

Bà Nguyễn Thùy Dung (Hà Nội), là người có liên quan với ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (mã HDB-HOSE) bị phạt 10 triệu đồng do bà Thuỳ Dung đã mua và bán 12.500 cổ phiếu HDB từ ngày 26/3/2018 đến ngày 11/4/2018 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, 3 công ty bị phạt tiền do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. 

Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (Hà Nội) bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 không công bố thông tin đến UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018, năm 2019, năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019, năm 2020 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018 và năm 2019; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: văn bản giải trình theo yêu cầu của UBCKNN về vấn đề phản ánh của báo chí, công văn số 11/CV-SĐ 1.01 ngày 21/6/2019 thông báo tình hình Dự án Tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp Vinafor (nay là tòa nhà Tokyo Tower), Báo cáo tài chính (quý 1, 2, 3/2019 và quý 1, 2, 3/2020), Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019 và năm 2020; tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, năm 2021).

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Việt Nam (Hà Nội) bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: Tổng công ty này đã không công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Công ty cổ phần Tập đoàn MBG (Hà Nội) bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: Tập đoàn MBG công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: thông báo ngày 10/3/2020 về doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 2019; giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2021.