CVT bị bán tháo, dẫn đầu nhóm thua lỗ tuần qua

Sau liên tiếp chuỗi 10 phiên tăng kịch biên độ, CVT đã bị xả mạnh và giảm sâu trong 4 phiên gần nhất, trong đó có 3 phiên giảm cả thị giá lẫn thanh khoản...

Thuỷ Tiên

06/12/2020 17:37

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 1.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 2.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 3.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 4.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 5.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 6.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 7.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 8.

Sau 10 chuỗi liên tiếp tăng trần, CVT đã bị chốt lời - Ảnh 9.