17:36 09/08/2017

Đã có 2.450 tài khoản phái sinh sẵn sàng giao dịch

N.Hoàng

Ngày mai (10/8), thị trường phái sinh sẽ mở cửa. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Lưu ký chiều ngày 9/8, đã có 2.450 tài khoản phái sinh sẵn sàng giao dịch

Bảng giá giao dịch phái sinh đã sẵn sàng.
Bảng giá giao dịch phái sinh đã sẵn sàng.
Ngày mai (10/8), thị trường phái sinh sẽ mở cửa. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Lưu ký chiều ngày 9/8, đã có 2.450 tài khoản phái sinh sẵn sàng giao dịch.

Thị trường phái sinh sẽ mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút để phản ánh các thông tin mới qua đêm. Sản phẩm giao dịch đầu tiên sẽ là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index. Hình thức giao dịch cũng tương tự như với cổ phiếu với các phiên mở cửa, khớp lệnh liên tục, đóng cửa cũng như các lệnh hiện tại đang áp dụng.

Theo thông tin từ HNX, trong 3 tháng đầu tiên, HNX và Trung tâm Lưu ký sẽ không thu bất kỳ phí nào của các công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán cũng cam kết không thu phí trong thời gian đầu đối với các nhà đầu tư. Sau thời gian này, các công ty sẽ tự quy định mức phí giao dịch để có tính cạnh tranh.

Trong ngày giao dịch đầu tiên 10/8, sẽ có 4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index cùng được giao dịch, bao gồm Hợp đồng cho tháng hiện tại (tháng 8), Hợp đồng cho tháng kế tiếp (tháng 9), Hợp đồng tương lai cuối quý gần nhất (quý 3/2017) và Hợp đồng tương lai cuối quý tiếp theo (quý 4/2017). Thông thường giao dịch sẽ tập trung vào Hợp đồng có kỳ hạn ngắn nhất (kỳ hạn tháng 8). Ngày kết thúc hợp đồng sẽ là ngày thứ Năm thứ 3 của tháng đáo hạn. Đối với Hợp đồng tương lai tháng 8/2017 sẽ là ngày 24/8/2017.

Trong thời gian đầu, tài sản ký quỹ cho các giao dịch phái sinh sẽ là 100% tiền mặt. Nhà đầu tư phải chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ trước khi đặt lệnh. Giới hạn lệnh sẽ là 500 hợp đồng/lệnh.