09:52 06/10/2012

Đã có 53 “ông lớn” xây dựng đề án tái cơ cấu

Trang Anh

Đã có 53 tập đoàn, tổng công ty xây dựng đề án tái cơ cấu, trong đó có 9 tập đoàn, tổng công ty đã được phê duyệt đề án

Thủ tướng vừa quyết định kết thúc thí điểm 2 tập đoàn kinh tế.
Thủ tướng vừa quyết định kết thúc thí điểm 2 tập đoàn kinh tế.
Tính đến tháng 8/2012 đã có 53 tập đoàn, tổng công ty xây dựng đề án tái cơ cấu, trong đó có 9 tập đoàn, tổng công ty đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, công tác sắp xếp lại, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước đang được tiếp tục triển khai thực hiện. Tính đến hết tháng 7/2012, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 5.857 doanh nghiệp nhà nước và bộ phận doanh nghiệp nhà nước, trong đó cổ phần hoá 3.952 doanh nghiệp nhà nước, chiếm 67,4% tổng số doanh nghiệp nhà nước (khối Trung ương là 1.658 doanh nghiệp, khối địa phương 2.294 doanh nghiệp).

Các hình thức sắp xếp khác, như chuyển sang công ty TNHH một thành viên, sáp nhập, hợp nhất, giao, bán... là 1.905 doanh nghiệp nhà nước.

Đặc biệt, cùng với việc hoàn thành đề án tái cơ cấu, hiện các tập đoàn, tổng công ty đang thực hiện các biện pháp để thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Hiện các tập đoàn, tổng công ty đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh các dự án cho phù hợp với khả năng huy động vốn, đình hoãn, giãn tiến độ các dự án chưa cấp bách và không làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; sắp xếp lại các dự án đầu tư theo hướng tập trung cho lĩnh vực kinh doanh chính; tiết giảm tối đa chi phí tổ chức hội nghị,... để tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ 2011-2015 sẽ thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hoá đối với 899 doanh nghiệp nhà nước, riêng năm 2012 là 93 doanh nghiệp nhà nước.

Cũng theo Bộ Tài chính, năm 2012, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã triển khai mạnh mẽ nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, tiết giảm từ 5% - 10% chi phí quản lý. Tổng số tiền tiết kiệm do tiết giảm chi phí năm 2012 các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã đăng ký là 12.548,7 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng chi phí đã thực hiện tiết giảm được theo báo cáo của các tổng công ty, tập đoàn là 4.433 tỷ đồng.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định kết thúc thí điểm 2 tập đoàn kinh tế là Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị (HUD) và Tập đoàn Công nghiệp xây dựng (VNIC). Riêng đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp này khẩn trương thoái vốn đầu tư tại các lĩnh vực không phải là ngành nghề chính như chứng khoán, bất động sản, tài chính…