17:57 12/06/2009

Đã giải ngân được hơn 338 nghìn tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi suất

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 11/6/2009, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 338.431,17 tỷ đồng

Tính đến ngày 11/6, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 75.901,31 tỷ đồng - Ảnh: Quang Liên.
Tính đến ngày 11/6, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 75.901,31 tỷ đồng - Ảnh: Quang Liên.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 11/6/2009, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 338.431,17 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 4/6/2009, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất đã tăng thêm 6.524,62 tỷ đồng, tương đương 1,96%.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 243.531,07 tỷ đồng - tăng 3.498,86 tỷ đồng, tương đương tăng 1,45%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 75.901,31 tỷ đồng - tăng 1.948,46 tỷ đồng, tương đương tăng 2,63%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 16.286,87 tỷ đồng - tăng 668,3tỷ đồng, tương đương tăng 4,27%; công ty tài chính đạt 2.711,92 tỷ đồng - tăng 409 tỷ đồng, tương đương tăng 17,76%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 11/6, doanh nghiệp nhà nước đã vay 52.355,3 tỷ đồng - giảm 650,18 tỷ đồng, tương đương -1,22% so với ngày 4/6/2009.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 224.549,08 tỷ đồng.

Hợp tác xã đã vay 2.538,23 tỷ đồng; hộ gia đình, cá nhân vay 57.905,57 tỷ đồng; tổ chức khác vay 1.082,98 tỷ đồng.