20:05 06/09/2021

Đã giảm đóng hơn 588 tỷ đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Phúc Minh -

Tính đến hết ngày 5/9, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 471 đơn vị với hơn 87.000 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 588,3 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động của ngành.

Theo đó, tính đến hết ngày 5/9, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 471 đơn vị với 87.237 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 588,3 tỷ đồng tại 47/63 tỉnh, thành phố.

Đồng thời đã xác nhận danh sách cho 795.165 lao động của 29.352 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 62/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm 613.174 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 26.821 đơn vị; 80.159 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 1.577 đơn vị; 1.010 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 9 đơn vị.

Ngoài ra, có 45.838 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 613 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc. Có 35.516 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 181 đơn vị.

Bên cạnh đó, có 19.468 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 151 đơn vị.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan, kết nối, tích hợp cung cấp 5/7 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các dịch vụ này bao gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất.