13:22 22/02/2023

Đà Nẵng thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm giải ngân hơn 7.900 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023

Văn Anh -

Rút kinh nghiệm trong năm 2022, nhiều dự án chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, năm 2023, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng của 202 công trình, dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công...

Tuyến đường vành đai phía Tây Đà Nẵng sau 3 lần gia hạn tiến độ đến nay vẫn còn dang dở
Tuyến đường vành đai phía Tây Đà Nẵng sau 3 lần gia hạn tiến độ đến nay vẫn còn dang dở

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết trong năm 2023 thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm giải ngân tổng nguồn vốn đầu tư công hơn 7.900 tỷ đồng. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu các đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác giải tỏa đền bù, bàn giao “mặt bằng sạch” cho các đơn vị thi công theo đúng tiến độ của các dự án.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trước 30/4/2023, các địa phương phải hoàn thành giải tỏa đền bù với 6 dự án đã cam kết hoàn thành từ năm 2018 nhưng đến đầu năm 2023 vẫn chưa thực hiện xong. Các dự án khác còn lại đều phải hoàn thành trong năm 2023 theo kế hoạch của UBND thành phố đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện về đền bù giải tỏa hằng tuần, hằng tháng cho từng dự án, phân công cán bộ theo dõi dự án bám sát công việc, đôn đốc thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

Từ yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo các quận, huyện của trên địa bàn thành phố đang triển khai quyết liệt Kế hoạch đền bù, giải tỏa tại các đơn vị, địa phương liên quan thuộc quyền quản lý. Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, yêu cầu các đơn vị tập trung tốt nhất cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn quản lý đúng tiến độ. Các trường hợp chây ỳ, chậm bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ thi công dự án thì kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch đền bù giải tỏa 202 dự án, công trình trên địa bàn thành phố phải tập trung thực hiện trong năm 2023. Theo đó, có 94 dự án, công trình nhóm 1 thuộc danh mục công trình, dự án động lực, trọng điểm hoặc các dự án hoàn thành công tác đền bù giải tỏa trong năm 2023; 102 dự án, công trình nhóm 2 của năm 2023 triển khai phân kỳ đền bù giải tỏa theo tiến độ thi công trong năm 2023 và 2024. Riêng đối với 6 dự án, công trình nhóm 1 còn tồn đọng của năm 2018 tuy đã triển khai giải tỏa đền bù từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, UBND thành phố thống nhất gia hạn tiến độ hoàn thành công tác đền bù giải tỏa chậm nhất đến ngày 30/4/2023.

Năm 2022, công tác giải ngân vốn đầu tư công nhiều công trình, dự án trọng điểm tại Đà Nẵng còn chậm tiến độ, không đạt kế hoạch về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công Trung ương giao. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn vướng mắc nên các nhà thầu không thể triển khai thi công theo tiến độ đề ra.

Cụ thể, như tuyến đường vành đai phía Tây thành phố dài 19,3km, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.134 tỷ đồng đã chậm tiến độ 29 tháng và đã được gia hạn tới 3 lần nhưng hiện nay vẫn còn dang dở. Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường này, ngoài một số đoạn đã được thảm nhựa, còn nhiều đoạn, tuyến đi qua các xã Hòa Ninh, Hòa Phú, huyện Hòa Vang vẫn còn ngổn ngang, có điểm chưa thi công nền, cốt đường. Tuyến đường DT 601 và một số công trình khác trên địa bàn thành phố cũng cũng trong tình trạng bị chậm tiến độ kéo dài do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Rút kinh nghiệm từ sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng của năm 2022, năm 2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã chọn 202 dự án, công trình thuộc danh mục dự án động lực, trọng điểm phải tập trung giải quyết rốt ráo những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tập trung ưu tiên giải quyết các vướng mắc, rút gọn trình tự thủ tục phù hợp với quy định của thành phố đảm bảo đúng pháp luật để hỗ trợ giải quyết nhanh các công việc liên quan đến công tác đền bù, giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai dự án theo đúng tiến độ.