09:29 28/08/2007

Đại diện công ty chứng khoán liên tục vi phạm

Hoài Vũ

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa cảnh cáo thêm 7 đại diện của 6 công ty chứng khoán do vi phạm quy định về giao dịch

Dù đã bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo, nhiều công ty chứng khoán vẫn liên tục vi phạm.
Dù đã bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo, nhiều công ty chứng khoán vẫn liên tục vi phạm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa cảnh cáo thêm 7 đại diện của 6 công ty chứng khoán do vi phạm quy định về giao dịch.

Trong đó, cảnh cáo 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương, 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Sài Gòn, 2 đại diện của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương, 1 đại diện của Công ty Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Tầm Nhìn, 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Thăng Long.

Trước đó, vào ngày 16/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cũng đã cảnh cáo đại diện của 3 công ty chứng khoán là Công ty Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, Công ty Chứng khoán Gia Anh và Công ty Chứng khoán Hải Phòng.

Dù đã bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo, nhiều công ty chứng khoán vẫn liên tục vi phạm, trong đó Công ty Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương vi phạm 2 lần liên tiếp trong tháng 8 và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương có 2 đại diện cùng vi phạm...