11:45 03/06/2018

"Đại gia" Thái Lan đã nắm quyền chi phối Nhựa Bình Minh

Hà Anh

The Nawaplastic Industries đã mua xong 401.010 cổ phiếu BMP trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 25/5/2018

Hiện The Nawaplastic đang sở hữu 42,75 triệu cổ phiếu, chiếm 52,23% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Nhựa Bình Minh.
Hiện The Nawaplastic đang sở hữu 42,75 triệu cổ phiếu, chiếm 52,23% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Nhựa Bình Minh.

The Nawaplastic Industries báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE).

Theo đó, Nawaplastic Industries là một thành viên của Nawaplastic - công ty chuyên sản xuất ống nhựa PVC tại Thái Lan, đã mua xong 401.010 cổ phiếu BMP trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 25/5/2018 và nâng tỷ lệ giao dịch là hơn 42,35 triệu cổ phiếu, chiếm 51,74% cổ phần tại BMP lên hơn 42,75 triệu cổ phiếu, chiếm 52,23%.

Trước đó, từ ngày 14 đến ngày 15/5/2018, tổ chức này cũng thông báo đã mua được 170.040 cổ phiếu BMP.

Trong khoảng thời gian mua vào, giá cổ phiếu Nhựa Bình Minh ở vùng 60.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổ chức này đã phải chi hơn 24 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp Nhựa Bình Minh.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2018, doanh thu quý 1/2018 của BMP giảm 168 tỷ so với cùng kỳ năm trước đạt hơn 663 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 13,5 tỷ so với cùng kỳ đạt 86,5 tỷ đồng. EPS đạt 1.058 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 31/3/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tăng 86 tỷ so với hồi đầu năm lên 432 tỷ đồng, riêng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này đạt hơn 428 tỷ đồng.