13:02 05/07/2009

Đại hội cổ đông của FPT bất thành

Thu Thủy

Ngày 4/7, đại hội cổ đông bất thường của FPT đã không thể tiến hành do không đủ 65% số cổ đông có quyền biểu quyết

Theo kế hoạch, FPT sẽ trình đại hội thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 bằng tiền không dưới 2.500 đồng/cổ phiếu.
Theo kế hoạch, FPT sẽ trình đại hội thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 bằng tiền không dưới 2.500 đồng/cổ phiếu.
Ngày 4/7, đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) đã không thể tiến hành do không đủ 65% số cổ đông có quyền biểu quyết.

Vì lý do này, đại diện của FPT đã thông báo lùi thời gian họp đại hội vào sáng ngày 23/7/2009 tại phòng Văn Miếu, Khách sạn Horizon, Hà Nội.

Theo kế hoạch, FPT sẽ trình đại hội thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 bằng tiền không dưới 2.500 đồng/cổ phiếu, tương đương 25%.

Đồng thời trình đại hội thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với tổng mệnh giá không quá 1.800 tỷ đồng; thông qua phương án cổ phần hóa Công ty Hệ thống Thông tin FPT và Công ty Thương mại FPT và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần FPT.

Được biết, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đại hội cổ đông tối thiểu phải có 65% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, thì mới được tổ chức.