14:46 09/11/2012

Dân Trung Quốc quan tâm sát sao đại hội đảng

Hồng Ngọc

Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện được người dân nước này đặc biệt quan tâm