15:40 25/07/2019

Đất Xanh Group: Lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền vẫn tiếp tục âm

Nguyên Minh

Tuy lợi nhuận tăng mạnh song lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DXG lại âm 564 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2019 với doanh thu lợi nhuận đều tăng trưởng.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý 2 đạt 842,4 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó mảng doanh thu từ môi giới tiếp tục đóng góp chính với 691,3 tỷ đồng trong khi doanh thu từ bán căn hộ, đất nền và doanh thu từ hợp đồng xây dựng lại lần lượt giảm 70% và 13%. Tuy nhiên giá vốn hàng vốn chiếm 366,4 tỷ đồng, tăng tới 59% khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 475,9 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính kỳ này đạt tới 227,6 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ thu về 85 tỷ). Phần lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết cũng tăng mạnh từ 4,2 tỷ lên 24 tỷ đồng.

Trong kỳ này, các loại chi phí của DXG cũng đồng loạt tăng. Chi phí tài chính ở mức 49,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 47,1 tỷ, tăng 29%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 17% và 45% so với cùng kỳ.

Dù vậy, nhờ doanh thu tăng mạnh đã giúp lợi nhuận sau thuế quý 2 của DXG tăng 47%, đạt 370,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DXG đạt 2.340 tỷ doanh thu thuần và 789,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 20% và 21%.

Tuy lợi nhuận tăng mạnh là thế, song lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DXG lại âm 564 tỷ trong 6 tháng đầu năm. Đây không phải là diễn biến mới khi doanh nghiệp này trong nhiều năm qua liên tục trong tình trạng này. 

Việc dòng tiền âm cho thấy công ty đang thiếu hụt nguồn tiền cho các hoạt động kinh doanh. Một thực tế đã được chứng minh ở nhiều doanh nghiệp cho thấy tình trạng thiếu hụt dòng tiền kéo dài dẫn tới kết quả kinh doanh ngày càng đi xuống.

Tính đến cuối quý 2/2019, tổng tài sản của DXG ở mức 15.948 tỷ đồng, tăng thêm 2.220 tỷ đồng trong vòng 6 tháng. Mức tăng này chủ yếu do các khoản phải thu của DXG tăng vọt từ 5.566 tỷ đồng lên 7.963 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp chiếm 8.658 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm và chiếm 54% tổng nguồn vốn. Trong đó vay nợ thuê tài chính chiếm 3.045 tỷ đồng, bao gồm 915 tỷ đồng vay ngân hàng và hơn 2.120 tỷ đồng là vay qua phát hành trái phiếu.