16:39 17/05/2018

Đấu giá 371 triệu quyền mua cổ phần Vietnam Airlines

Hà Anh

Chỉ có 10 nhà đầu tư cá nhân tham gia đăng ký mua 272.000 quyền cổ phần của Vietnam Airlines

Vietnam Airlines cũng dự kiến nâng lượng tàu bay đến cuối năm 2018 là 98 và giai đoạn 2019-2020 sẽ nhận thêm 21 tàu bay mới.
Vietnam Airlines cũng dự kiến nâng lượng tàu bay đến cuối năm 2018 là 98 và giai đoạn 2019-2020 sẽ nhận thêm 21 tàu bay mới.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về kết quả đăng ký mua quyền mua cổ phần của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines).

Cụ thể, chỉ có 10 nhà đầu tư cá nhân tham gia đăng ký mua 272.000 quyền cổ phần của Vietnam Airlines. Thời hạn nộp phiếu đấu giá chậm nhất vào ngày 18/5/2018 và thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 22/5/2018.

Trước đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) công bố thông tin về việc Bộ Giao thông Vận tải đấu giá quyền mua cổ phần Vietnam Airlines.

Theo đó, số lượng chứng khoán chào bán là 371.533.127 quyền mua cổ phần HVN, thuộc sở hữu của Bộ Giao thông Vận tải (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền mua được mua 15,5753 cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ). Như vậy, số lượng này tương ứng quyền mua hơn 57,8 triệu cổ phần Vietnam Airlines.

Giá khởi điểm cho mỗi quyền mua cổ phần Vietrnam Airlines là 6.026 đồng. Ước tính Bộ Giao thông sẽ thu về tối thiểu 2.238 tỷ đồng từ thương vụ này.

Kết thúc quý 1/2018, Vietnam Airlines báo lãi sau thuế hợp nhất đạt hơn 1.136 tỷ đồng, tăng 52,38% so với cùng kỳ. Theo giải trình của Vietnam Airlines, lợi nhuận tăng là do lợi nhuận công ty mẹ tăng 26,74% so với cùng kỳ đạt hơn 711 tỷ đồng. Ngoài ra, còn do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty con đều tăng như JPA, TCS, Nasco…

Năm 2018, Vietnam Airlines đặt kế hoạch hơn 97.000 tỷ đồng doanh thu cho năm 2018, tăng 14,3% so với 2017. Với dự báo giá nguyên liệu sẽ tăng mạnh (75-80 USD/thùng), công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 2.421 tỷ đồng, giảm 23,3% so với con số kỷ lục năm 2017.

Đồng thời, Vietnam Airlines cũng dự kiến nâng lượng tàu bay đến cuối năm 2018 là 98 và giai đoạn 2019-2020 sẽ nhận thêm 21 tàu bay mới. Đến năm 2025, công ty dự kiến đạt ngưỡng 132-135 tàu bay.