09:38 28/05/2019

Đầu tư công: Điều chỉnh có thể không còn dự án nào trình Quốc hội?

Nguyễn Lê

Đại biểu Hoàng Quang Hàm bày tỏ quan điểm về đề xuất điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia từ mức vốn 10.000 tỷ lên 20.000 tỷ đồng

Đại biểu Hoàng Quang Hàm phát biểu tại phiên họp.
Đại biểu Hoàng Quang Hàm phát biểu tại phiên họp.

Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà điều chỉnh để Quốc hội không quyết định dự án nào là bất hợp lý, đại biểu Hoàng Quang Hàm bày tỏ quan điểm về đề xuất điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia từ mức vốn 10.000 tỷ lên 20.000 tỷ đồng.

Sáng 28/5 Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Liên quan đến một vấn đề còn nhiều chiều ý kiến là tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Chính phủ và một số đại biểu đề nghị điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia từ mức vốn 10.000 tỷ lên 20.000 tỷ đồng. Nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên các tiêu chí về tổng mức đầu tư trong phân loại các dự án như quy định của luật hiện hành.

Quan điểm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là giữ tiêu chí phân loại dự án như quy định hiện hành. Vì, điều 11 của Luật Đầu tư công hiện hành đã quy định về điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công thực hiện trong trường hợp chỉ số giá có biến động lớn hoặc có điều chỉnh lớn về phân cấp đầu tư công…

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, việc phân cấp đầu tư công cơ bản ổn định, tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia với mức vốn 10.000 tỷ đồng như quy định hiện hành không phát sinh vướng mắc, ngược lại nếu điều chỉnh như đề xuất của Chính phủ sẽ gây xáo trộn lớn trong chuyển dịch phân loại, quản lý dự án.

Trong hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 và khóa 14 chỉ có 2 dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh và cho rằng giữ quy định của luật hiện hành để bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, báo cáo tiếp thu giải trình vẫn có thêm một phương án để xin ý kiến đại biểu là điều chỉnh tiêu chí phân loại dự ánquan trọng quốc gia từ mức vốn 10.000 tỷ lên 20.000 tỷ đồng.

Khẳng định mức vốn 10.000 tỷ không bất cập, đại biểu Hoàng Quang Hàm, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (cơ quan thẩm tra dự án luật) nhấn mạnh rằng Quốc hội khoá 13 và 14 chỉ có 2 dự án trình Quốc hội.

Một quốc gia đang phát triển mà 10 năm chỉ có 2 dự án quan trọng là quá ít, điều chỉnh tăng lên 20.000 tỷ có thể không còn dự án nào trình Quốc hội. Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà điều chỉnh để Quốc hội không quyết định dự án nào là bất hợp lý. Hơn nữa trình Quốc hội sẽ có ngay mức vốn và chắc chắn được bố trí đủ vốn; có ngay các chính sách đặc thù…. ông Hàm phân tích.

Việc lý giải mức vốn 10.000 tỷ hiện nay bất hợp lý sau đó tính thêm trượt giá, tăng trưởng, dự báo cho tương lai để đưa lên 20.000 tỷ đồng, theo đại biểu Hàm là không thuyết phục.

Ông Hàm cho rằng, mức 10.000 tỷ giai đoạn trước là cao vì 10 năm chỉ có 2 dự án đạt tiêu chí quan trọng quốc gia. Vì thế, sẽ là hợp lý nếu giai đoạn trước mức vốn để xác định tiêu chí dự án quan trọng Quốc gia chỉ là 5 đến 6 ngàn tỷ và mỗi một giai đoạn 5 năm có khoảng 2 đến 3 dự án trình Quốc hội. Và bây giờ tính thêm tăng trưởng, trượt giá, dự báo cho tương lai, đưa lên 10.000 tỷ là phù hợp.

Thực ra mức 10.000 tỷ cũng đã là cao so với qui mô chi đầu tư hàng năm của ngân sách trung ương, không tính bổ sung cho địa phương thì chỉ hơn 80.000 tỷ đồng, ông Hàm nhấn mạnh.

Phân tích của đại biểu Hàm nhận được sự đồng tình của một số ý kiến sau đó. Không có vướng mắc thì không cần điều chỉnh cho phức tạp thêm, đại biểu Bùi Văn Xuyền thể hiện chính kiến.