11:27 16/10/2019

Dầu Tường An: 9 tháng lãi hơn 101 tỷ đồng, tăng 47%

Quỳnh Nguyễn

Riêng trong quý 3, lợi nhuận trước thuế của Tường An đạt 41,3 tỷ đồng, tăng 73,8% so với cùng kỳ năm trước

Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An (HOSE: TAC) đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2019. Theo đó, mặc dù doanh thu thuần trong quý 3 và 9 tháng đầu năm giảm lần lượt 9,6% và 15,2% nhưng nhờ phân khúc cao cấp biên lợi nhuận cải thiện đáng kể qua đó lợi nhuận vẫn tăng trưởng cao.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 và 9 tháng lần lượt đạt 1.015,6 tỷ đồng và 2.724 tỷ đồng, giảm lần lượt 9,6% và 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp quý 3 và 9 tháng lần lượt đạt 15,8% và 15,3% cùng kỳ năm trước chỉ đạt lần lượt 13,7% và 12%.

Tường An cho biết, doanh thu thuần sụt giảm là do có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty tại phân khúc dầu phổ thông và dầu xá. Công ty đã chủ động cơ cấu lại nhóm sản phẩm này trong thời điểm cạnh tranh và sẽ tập trung đẩy mạnh vào thời điểm thích hợp (giảm tiêu thụ các sản phẩm không có hiệu quả).

TAC ch

Quý 3/2019, doanh thu thuần của phân khúc cao cấp tăng 13,14% và nhóm hàng thương mại tăng mạnh làm cho lợi nhuận gộp quý 3/2019 là 160,6 tỷ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, chi phí hoạt động trong quý 3/2019 giảm 11,3%, và 9 tháng giảm 2,4% do công ty kiểm soát chi phí tốt hơn và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Lợi nhuận trước thuế đạt 41,3 tỷ đồng, tăng 73,8%; 9 tháng đạt 101,5 tỷ đồng, tăng 47,4%. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 33 tỷ đồng, tăng 72,2% và 9 tháng đạt 81,2 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Về định hướng trong thời gian tới, TAC sẽ tập trung đẩy mạnh bán hàng vào dịp Tết; gia tăng việc bán các sản phẩm ngành thực phẩm đóng gói, sản phẩm thiết yếu, gia tăng SKU và đa dạng sản phẩm trên kênh.