15:32 05/05/2019

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

Bảo Quyên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, ông Nguyễn Bá Cảnh đã vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Ông Nguyễn Bá Cảnh.
Ông Nguyễn Bá Cảnh.

Từ 24-26/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35 dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng về sai phạm của một số tổ chức, cá nhân, trong đó có việc xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Bá Cảnh đã vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.

Trước đó chiều 12/4, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã tiến hành bỏ phiếu kín thống nhất cách các chức vụ trong Đảng của ông Nguyễn Bá Cảnh, trong đó có chức Thành ủy viên. Đối với chức vụ Phó ban dân vận thành uỷ, sau khi cấp có thẩm quyền chuẩn y quyết định kỷ luật, Ban Dân vận sẽ làm thủ tục cách chức ông này theo đúng quy định.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Cảnh  được xác định đã vi phạm Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình, vi phạm Quy định 47/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Ông Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1984, là con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh. Ông từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế và  thạc sĩ Quản trị quốc tế, cao cấp lý luận chính trị. 

Ông từng giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9.

Ông Cảnh giữ chức Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Thành ủy từ tháng 8/2017.