16:58 14/04/2017

Đề nghị kỷ luật ông Võ Kim Cự và nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

Hà Minh

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, những vi phạm của hai ông là nghiêm trọng

Từ trái sang: ông Nguyễn Minh Quang và ông Võ Kim Cự.
Từ trái sang: ông Nguyễn Minh Quang và ông Võ Kim Cự.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang và ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đều bị đề nghị xem xét kỷ luật.

Trong hai ngày 12 và 13/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 13, xem xét, kết luận một số nội dung đáng chú ý.

Vi phạm nghiêm trọng

Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra kết luận, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, để Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân có nhiều vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Bùi Cách Tuyến, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết luận với ông Tuyến là đã thiếu trách nhiệm khi ký phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường, bỏ qua sự cảnh báo ảnh hưởng đến môi trường; buông lỏng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát việc xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của công ty Formosa.

Ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Lai được cho là đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, ký giấy phép xả nước thải cho công ty Formosa.

Kết luận với ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đã thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa; không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm.

Ông Mai Thanh Dung trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thẩm định, đánh giá tác động môi trường đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Tổng cục Môi trường để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, những vi phạm của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân nêu trên là nghiêm trọng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lương Duy Hanh, đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Minh Quang, ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai theo quy định.

Về trường hợp ông Mai Thanh Dung, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và môi trường đã thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường, Bộ đã kỷ luật giáng chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Ông Võ Kim Cự ký nhiều văn bản trái quy định 

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng đã ra kết luận về thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, ông Võ Kim Cự chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016 và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010. 

Ông Cự được xác định là đã trực tiếp ký nhiều văn bản trái quy định, như: cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê mặt nước biển nằm ngoài khu kinh tế; đồng ý chủ trương cho công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ông Hồ Anh Tuấn chịu trách nhiệm chính về những vi phạm của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ 2010 đến 2016.  Ông Tuấn được xác định có các vi phạm, khuyết điểm: ký một số văn bản trái quy định; cho phép công ty Formosa khởi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án trước, hoàn thiện các thủ tục sau.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm của ông Võ Kim Cự và ông Hồ Anh Tuấn là nghiêm trọng. Uỷ ban quyết định thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đối với ông Hồ Anh Tuấn và đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự theo quy định.

Đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghiêm túc xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.